آرشیو همایش ها و سمینارها

  1. کاربرد ابزار دقیق و اتوماسیون در مدیریت منابع آب: سخنرانی دکتر کیومرث سبزواری   |   ۱۱ خرداد ۱۳۹۵   |  257 بازدید
  2. سمینار ردپابی بوم شناختی آب با سخنرانی دکتر خلیل جلیلی عضو هیأت علمی و رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه   |   ۱۰ خرداد ۱۳۹۵   |  263 بازدید
  3. سمینار مباحثی در اقتصاد آب با سخنرانی دکتر سهراب دل انگیزان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی   |   ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵   |  266 بازدید
  4. سمینارمهندسی کارایی نرم افزارهای تحت وب در مرکز امام رضا(ع)   |   ۱۰ فروردین ۱۳۹۴   |  651 بازدید
  5. گزارش تصویری حضور و سخنرانی دکتر کتایون تقی زاده در مرکز امام رضا(ع)   |   ۱۰ فروردین ۱۳۹۴   |  895 بازدید