گروه آموزشی مدیریت


در رشته ی مدیریت کسب و کار دانشجو دارد.

نشانی: اسلام آبادغرب-بولوار شهید مطهّری-مرکز امام رضا(ع)-طبقه ی سوم-دپارتمان علوم اجتماعی

تلفن: ۰۸۳۴۵۲۳۱۰۳۰

مدیر گروه: مهندس مهدی محمدی

کارشناس مسئول: امیر خسروی

کارشناس: محمد علی زاده