رئیس مرکز


a

دکتر میثم خسروی 

رئیس مرکز امام رضا(ع)

متولد: ۱۳۶۰،  اسلام ­آبادغرب

نشانی: اسلام­ آبادغرب، بولوار شهید مطهری، مرکز آموزش علمی-کاربردی امام رضا(ع)

تلفن: ۴۵۲۲۴۶۹۹ ۰۸۳           پست الکترونیکی: chancellor@ircast.org

 

تحصیلات دانشگاهی

– فلوشیپ فوق دکتری: سیاست­­گذاری علم و فناوری، سازمان پژوهش­های علمی­ و­صنعتی ایران (۱۳۹۴)

دکتری تخصصی:  فلسفۀ علم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۳)

کارشناسی ارشد:  فلسفه، گرایش منطق، دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۸۷)

کارشناسی: ریاضی،گرایش کاربردی، دانشگاه صنعتی اصفهان(۱۳۸۴)

 

پایان نامه ها

– پروژۀ پسادکتری: همکاری تحقیقاتی در پروژۀ ترسیم نقشۀ گذار از سیاست­های علم و فناوری به نوآوری، استاد راهنما: دکتر طاهره میرعمادی، پژوهشکدۀ مطالعات فناوری­های نوین، سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران

– پایان نامۀ دکتری: تبیین­های مبتنی بر نظریۀ بازی در فلسفۀ علوم اجتماعی، استاد راهنما: دکتر موسی اکرمی، دانشکدۀ الهیّات و فلسفه دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران

– پایان نامۀ کارشناسی ارشد: مدل نقطه–ثابت کریپکی در صدق و پیامدهای منطقی آن، استاد راهنما: دکتر علی­ اکبر احمدی افرمجانی، دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی

– پروژۀ کارشناسی: منشأ مناسکی هندسه، استاد راهنما: دکتر محمود بینای مطلق، دانشکدۀ علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

مقالات در نشریّات علمی

– میثم خسروی و موسی اکرمی، “نظریۀ بازی در فلسفۀ علوم اجتماعی”، فصلنامۀ علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، س۲۰، ش۸۰، ۱۳۹۳

– میثم خسروی و موسی اکرمی، “عناصر فلسفی بازی و نظریۀ بازی تکاملی”، فصلنامۀ علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، س۲۰، ش۷۹، ۱۳۹۳

Rohollah Esmaeli Manesh, Mohammad Jamshidi, Ahmad Zareie, Somayeh Abdi, Meysam Khosravi and Farzad Parseh(2012) Presentation an approach for useful availability servers cloud computing in schedule list algorithm, International Journal of Computer Science Issues(IJCSI), Vol. 9, Issue 4, No 3, July 2012,pp465-470

 Ahmad Faraahi, Rohollah Esmaeli Manesh, Ahmad Zareie, Mir Mohsen Pedram and Meysam Khosravi(2012) Presentation an approach for scientific workflow distribution on cloud computing datacenters servers to optimization usage of computational resource, International Journal of Computer Science Issues(IJCSI), Vol. 9, Issue 1, No 3, January 2012, pp 436-451

 

مقالات در کنفرانس­ ها و سمینارها

– میثم خسروی، “ملاک­های بی­معنایی در نقد کارنپ به هایدگر“، سومین سمینار سالیانۀ فلسفۀ علم دانشگاه صنعتی شریف، خرداد ماه ۱۳۸۷

– میثم خسروی، “رویکرد سمانتیکی به مسألۀ صدق“، سخنرانی در دانشکدۀ الهیّات و فلسفه، سخنرانی­های دانشکدۀ الهیّات و فلسفه واحد علوم و تحقیقات تهران در فصل بهار ۸۹، اردیبهشت ماه ۸۹

– میثم خسروی،”معرفی و نقد کتاب چالش­های اخلاقی در عصر اطلاعات“، سخنرانی در دانشکدۀ الهیّات و فلسفه، سخنرانی­های دانشکدۀ الهیّات و فلسفه واحد علوم و تحقیقات تهران در فصل بهار ۸۹، خرداد ماه ۸۹

– محمدیاسر خسروی، میثم خسروی و الهام فاتحی فر، “پنل کارآموزی، ضمانت حسن انجام دوره­های کارآموزی و ابزاری در کیفیت بخشی به کارآموزی دانشجویان“، چهارمین کنفرانس آموزش مهندسی ایران و اولین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی با تکیه بر فناوری­های نوین یادگیری، دانشگاه شیراز، آبان­ماه ۱۳۹۴

 

 

 

 

طرح­هاي پژوهشي

– پیشنهاد تأليف سرفصل برنامۀ درسي “اخلاق کامپیوتر” به شورای آموزشی دانشکدۀ برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، آذرماه ۱۳۹۳

– تأليف سرفصل برنامۀ درسي “اخلاق فناوری اطلاعات” براي دانشگاه جامع علمي – كاربردي، مرکز امام رضا(ع)، خردادماه ۱۳۹۰

– مبانی معرفتی روش تحلیل لایه­ ای علّی در آینده پژوهی، گزارش پژوهشیِ دوره پسادکتری در پژوهشکدۀ مطالعات فناوری­های نوین، سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران، پائیز ۱۳۹۳

– نظریه­ ی بازی و ارزیابی: بررسی موردی ارزیابی سیاست سهمیّه بندی سوخت در ایران، گزارش پژوهشیِ دوره پسادکتری در پژوهشکدۀ مطالعات فناوری­های نوین، سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران، زمستان ۱۳۹۳

– بررسی رابطه­ ی دولت و ملت در ایران با استفاده از نظریه­ی بازی­ها: مطالعه موردی صنعت خودرو، گزارش پژوهشیِ دوره پسادکتری در پژوهشکدۀ مطالعات فناوری­های نوین، سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران، بهار و تابستان ۱۳۹۴

– طراحی و تبیین مدل مفهومی تهدید برای قرارگاه پدآفند هوایی خاتم الانبیا(ص) با استفاده از نظریه­ی بازی، طرح پژوهشی در مرکز مطالعات و تدوین آئین نامه­های رزمی قرارگاه پدآفند هوایی خاتم الانبیا(ص)، ۹۴-۱۳۹۲

– ارائه­ ی مدل دانش بنیان نمودنِ قرارگاه پدآفند هوایی خاتم الانبیا(ص) ، طرح پژوهشی در مرکز مطالعات و تدوین آئین نامه­های رزمی قرارگاه پدآفند هوایی خاتم الانبیا(ص)، ۱۳۹۴

– سرپرست پروژه­های تدوین برنامه های درسی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی هوشمند، دیپلماسی علم­و فناوری، کارآفرینی گرایش خوشه های تولیدی، مهندسی امنیّت شبکه، مهندسی مکانیک خودرو و مهندسی صنایع غذایی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی، مرکز امام رضا(ع) ۹۳-۱۳۹۱

 

سوابق کاری

– رئیس مرکز آموزش علمی-کاربردی امام رضا(ع) اسلام­ آبادغرب(۱۳۹۰ تاکنون)

– دبیر هیأت مؤسس مرکز آموزش علمی-کاربردی امام رضا(ع) اسلام ­آبادغرب(۱۳۸۶ تاکنون)

– معاون آموزشی­ و پژوهشی و قائم مقام مرکز آموزش علمی-کاربردی امام رضا(ع) (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰)

– مشاور و معاون مجتمع آموزشی غیردولتی دانش اسلام آبادغرب (۱۳۸۴ تاکنون)

– رئیس هیأت مدیره کارخانه کاغذ معدنی اسلام آبادغرب (۱۳۹۲ تاکنون)

– عضو شورای پژوهش­های کاربردی استان تهران (۱۳۹۲ تاکنون)

– پژوهشگر مرکز پژوهش­های سیاست­گذاری و دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری، سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران (تابستان ۱۳۹۳)

– پژوهشگر ارشد در پژوهشکدۀ مطالعات فناوری­های نوین، سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران (مهر ۱۳۹۳ تاکنون)

– عضو كميسيون برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي – كاربردي استان كرمانشاه (۱۳۹۰ تاكنون)

– رئیس کارگروه صنعت کمیسیون برنامه ریزی درسی علمی-کاربردی استان کرمانشاه (۱۳۹۳ تاکنون)

– رئیس کارگروه تشخیص صلاحیّت علمی مدرسان مهندسی مکانیک، مواد و مهندسی صنایع دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان کرمانشاه (۱۳۹۰ تاکنون)

– عضو شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان کرمانشاه (۱۳۹۴ تاکنون)

 

حضور و عضویّت در مجامع و انجمن­ ها

– رئیس نشست منطقه­ ای پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در استان­های کرمانشاه و ایلام، دی ماه ۱۳۹۰، برگزار کننده: سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران و مرکز امام رضا(ع)

– مسئول برگزاری برنامه ی روز جهانی درخت کاری در اسلام آبادغرب، شهریور ماه ۱۳۹۱، برگزار کننده: کمیسیون ملی یونسکو و مرکز امام رضا(ع)

– عضو کمیته علمی و داور اولین همایش منطقه ای شناخت جرائم و راهکارهای مقابله، امردادماه۱۳۹۲، برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب

– عضو شورای اداری، شورای فرهنگی، شورای قرانی، ستاد اقامه نماز، شورای پدآفند غیرعامل، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شورای امر به معروف شهرستان اسلام آبادغرب (۱۳۹۰ تاکنون)

– عضو پیوسته انجمن آموزش عالی ایران (۱۳۹۲تا۱۳۹۳)

– عضو پیوسته انجمن منطق ایران (۱۳۹۰ تاکنون)

– عضو پیوسته انجمن آموزش مهندسی ایران(۱۳۹۲ تاکنون)