گروه آموزشی حسابداری


گروه حسابداری در رشته ی حسابداری صنعتی دانشجو دارد. از جمله اقدامات این گروه عقد قرارداد با گروه نرم افزاری همکاران سیستم برای آموزش به دانشجویان است. این آموزش ها برای دانشجویان مرکز رایگان بوده و هزینه های آن توسط مرکز و گروه همکاران سیستم تأمین می شود.

نشانی: اسلام آبادغرب-بولوار شهید مطهّری-مرکز امام رضا(ع)-طبقه ی سوم-دپارتمان علوم اجتماعی

تلفن: ۰۸۳۴۵۲۳۱۰۳۰

مدیر گروه: محمدجواد شریفی

کارشناس مسئول: امیر خسروی

کارشناس: محمد علی زاده