سمینار ردپابی بوم شناختی آب با سخنرانی دکتر خلیل جلیلی عضو هیأت علمی و رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه


سومین سمینار از سلسله سمینارهای بهار ۹۵ با محوریت بحران آب با موضوع ردپابی بوم شناختی آب با سخنرانی دکتر خلیل جلیلی عضو هیأت علمی و رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه روز چهارشنبه ۵ خردادماه در مرکز آموزش علمی کاربردی امام رضا(ع) اسلام آّبادغرب برگزار شد.

فایل PDF سمینار ردپابی بوم شناختی آب با سخنرانی دکتر خلیل جلیلی (6.6 MiB)