کلاس آموزشی با موضوع آشنایی با مواد مخدر و مضرات مصرف سوء آن


در روز دوشنبه مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ کلاس آموزشی با موضوع آشنایی با مواد مخدر و مضرات مصرف سوء آن در سالن اجتماعات مرکز آموزش علمی کاربردی امام رضا(ع) با حضور جناب آقای قبادی کارشناس شبکه بهداشت و کارکنان مرکز برگزار گردید.

در این کلاس به بیان پدیده وابستگی و سوء مصرف مواد مخدر که امروزه در دنیا به عنوان یکی از بحران های اساسی بشر محسوب می شود پرداخته شد. آقای قبادی با معرفی کردن انواع مواد مخدر شایع شده در دنیا خصوصاً در ایران و همچنین عوارض و نشانه های استعمال آن، هشدار جدی نسبت به جلوگیری از بروز اعتیاد این بلای خانمان سوز در خانواده ها دادند.