رصد اعتیاد


پروژه رصد اعتیاد شهرستان اسلام آبادغرب از سوی فرمانداری و دبیرخانه ی شورای مبارزه با مخدر شهرستان به مرکز امام رضا(ع) و اندیشکده ارجاع شده و هم اکنون در حال اجرا می باشد. همچنین پیشنهاد رصد اعتیاد زنان شهرستان به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد شده و در دست پیگیری می باشد.
کمیته ی رصد اعتیاد شهرستان اسام آبادغرب با عضویت اداره ی بهزیستی، شبکه بهداشت و درمان، اداره ی اطلاعات، نیروی انتظامی، ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران، زندان، فرمانداری اسام آبادغرب و مرکز امام رضا(ع) تشکیل شد و رئیس مرکز امام رضا(ع) به عنوان رئیس کمیته ی موصوف منصوب گردید.